Վիճակի բարձրացում

Հաճախ, մի քանի կոմպոնենտներ պետք է անդրադարձնեն նույն փոփոխվող տվյալները։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս բարձրացնել ընդհանուր վիճակը դեպի նրանց մոտակա ընդհանուր ծնող։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես է դա աշխատում.

Այս բաժնում մենք կստեղծենք ջերմաստիճանի հաշվիչ, որը հաշվում է, թե տրված ջերմաստիճանում արդյոք կեռա ջուրը։

Մենք կսկսենք կոմպոնենտից, որը կոչվում է BoilingVerdict։ Այն ընդունում է celsius prop որպես ջերմաստիճան և տպում է, թե արդյոք դա բավարար է ջրի եռման համար.

function BoilingVerdict(props) {
 if (props.celsius >= 100) {
  return <p>Ջուրը կեռա։</p>; }
 return <p>Ջուրը չի եռա։</p>;}

Հաջորդիվ մենք կստեղծենք կոմպոնենտ, որը կոչվում է Calculator։ Այն արտապատկերում է <input>, որը թույլ է տալիս ձեզ մուտքագրել ջերմաստիճանը և պահում է նրա արժեքը this.state.temperature-ում։

Բացի այդ, այն արտապատկերում է BoilingVerdict-ը ընթացիկ մուտքագրված արժեքի համար։

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  return (
   <fieldset>
    <legend>Մուտքագրեք ջերմաստիճանը Ցելսիուսով.</legend>
    <input     value={temperature}     onChange={this.handleChange} />    <BoilingVerdict     celsius={parseFloat(temperature)} />   </fieldset>
  );
 }
}

Փորձել CodePen-ում

Ավելացնել երկրորդ Input-ը

Մեր նոր պահանջն այն է, որ բացի Ցելսիուսի input-ից մենք տրամադրենք input Ֆարենհայթի համար և նրանք լինեն համաձայնեցված (in sync)։

Մենք կարող ենք սկսել TemperatureInput կոմպոնենտի տարանջատումից։ Մենք կավելացնենք նոր scale prop, որը կարող է լինեն «c» կամ «f».

const scaleNames = { c: 'Ցելսիուս', f: 'Ֆարենհայթ'};
class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''};
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value});
 }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;
  const scale = this.props.scale;  return (
   <fieldset>
    <legend>Մուտքագրեք ջերմաստիճանը {scaleNames[scale]}ով.</legend>    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

Այժմ մենք կարող ենք փոխել Calculator-ը, որպեսզի արտապատկերենք երկու առանձին ջերմաստիճանի input-ներ.

class Calculator extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <TemperatureInput scale="c" />    <TemperatureInput scale="f" />   </div>
  );
 }
}

Փորձել CodePen-ում

Հիմա մենք ունենք երկու input, բայց երբ մուտքագրում եք ջերմաստիճանը նրանցից մեկում, մյուսը չի թարմանում։ Սա հակասում է մեր պահանջին. մենք ցանկանում ենք պահել նրանց համաձայնեցված։

Նաև մենք չենք կարող պատկերել BoilingVerdictCalculator-ից։ Calculator-ը չգիտի ընթացիկ ջերմաստիճանը, որովհետև այն (ջերմաստիճանը) թաքցված է TemperatureInput-ի ներսում։

Գրել փոխակերպող ֆունկցիաներ

Նախ, մենք կգրենք երկու ֆունկցիա` փոխակերպելու համար Ցելսիուսը Ֆարենհայթով, և հակառակը.

function toCelsius(fahrenheit) {
 return (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
}

function toFahrenheit(celsius) {
 return (celsius * 9 / 5) + 32;
}

Այս երկու ֆունկցիաները փոխակերպում են թվեր։ Մենք կգրենք մեկ այլ ֆունկցիա, որը ստանում է temperature տող և փոխակերպող ֆունկցիա որպես արգումենտներ ու վերադարձնում է տող։ Մենք կօգտագործենք այն` հաշվելու համար մեկի արժեքը հիմնվելով մյուսի վրա։

Այն վերադարձնում է դատարկ տող ոչ վավեր temperature-ի դեպքում և պահում է ելքային արժեքը կլորեցված 1000-րդականի ճշտությամբ.

function tryConvert(temperature, convert) {
 const input = parseFloat(temperature);
 if (Number.isNaN(input)) {
  return '';
 }
 const output = convert(input);
 const rounded = Math.round(output * 1000) / 1000;
 return rounded.toString();
}

Օրինակ, tryConvert('abc', toCelsius)-ը վերադարձնում է դատարկ տող, իսկ tryConvert('10.22', toFahrenheit)-ը` '50.396'։

Վիճակի բարձրացում

Այս պահին երկու TemperatureInput կոմպոնենտներն էլ անկախ պահում են իրենց արժեքները լոկալ state-ում.

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  // ... 

Ինչևէ, մենք ցանկանում ենք, որ այս երկու input-ները լինեն միմյանց հետ համաձայնեցված։ Երբ մենք թարմացնենք Ցելսիուս input-ը, Ֆարենհայթի input-ը պետք է արտացոլի փոխակերպված ջերմաստիճանը, և հակառակը։

React-ում, վիճակով կիսվելը իրականացվում է նրա տեղափոխումով դեպի դրա կարիքը ունեցող կոմպոնենտների մոտակա ընդհանուր ծնող։ Սա անվանվում է «վիճակի բարձրացում»։ Մենք կջնջենք լոկալ state-ը TemperatureInput-ից և կտեղափոխենք այն Calculator։

Եթե ընդհանուր վիճակը լինի Calculator-ում, ապա այն կդառնա «ճշմարտության աղբյուր» ընթացիկ ջերմաստիճանի համար երկու input-ներում։ Այն կարող է տրամադրել նրանց միմյանց չհակասող արժեքներ։ Քանի որ երկու TemperatureInput կոմպոնենտների prop-երը գալիս են նույն ծնող Calculator կոմպոնենտից, ապա երկու input-ները կլինեն համաձայնեցված։

Եկեք տեսնենք, թե ինչպես է սա աշխատում քայլ-առ-քայլ։

Նախ, մենք կփոխարինենք this.state.temperaturethis.props.temperature-ով TemperatureInput կոմպոնենտում։ Եկեք այժմ ենթադրենք, որ this.props.temperature արդեն գոյություն ունի, չնայած ապագայում մենք պետք է փոխանցենք այն Calculator-ից։

 render() {
  // Նախկինում: const temperature = this.state.temperature;
  const temperature = this.props.temperature;  // ...

Մենք գիտենք, որ prop-երը միայն կարդալու համար են։ Երբ temperature-ը լոկալ state-ում էր, TemperatureInput-ը կարող էր ընդամենը կանչել this.setState()` այն թարմացնելու համար։ Ինչևէ, հիմա, երբ temperature-ը գալիս է ծնողից որպես prop, TemperatureInput-ը չունի վերահսկողություն դրա վրա։

React-ում սա սովորաբար լուծվում է` դարձնելով կոմպոնենտը «կառավարվող»։ Ինչպես DOM <input>-ն է ընդունում և՛ value և՛ onChange prop, այդպես էլ օգտագործողի TemperatureInput-ը կարող է ընդունել և՛ temperature և՛ onTemperatureChange prop իր ծնողից։

Հիմա, երբ TemperatureInput-ը ցանկանում է թարմացնել իր ջերմաստիճանը, այն կանչում է this.props.onTemperatureChange.

 handleChange(e) {
  // Նախկինում: this.setState({temperature: e.target.value});
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value);  // ...

Նշում:

Օգտագործողի կոմպոնենտներում չկա հատուկ նշանակություն ոչ՛ temperature-ի, ոչ՛ էլ onTemperatureChange prop-երի անուներում։ Մենք կարող էինք անվանել նրանց ցանկացած ուրիշ կերպ, օրինակ value և onChange, որոնք հանդիսանում են ընդհանուր պայմանավորվածություն։

onTemperatureChange prop-ը կտրամադրվի temperature prop-ի հետ միասին Calculator ծնող կոմպոնենտից։ Վերջինս կմշակի փոփոխությունները` փոխելով իր սեփական լոկալ state-ը. այսպիսով վերա-արտապատկերելով երկու input-ները նոր արժեքներով։ Մենք կտեսնենք Calculator-ի նոր իրականացումը շուտով։

Մինչ Calculator-ի փոփոխությունների մեջ սուզվելը, եկեք իմի բերենք մեր փոփոխությունները TemperatureInput կոմպոնենտում։ Մենք ջնջել ենք լոկալ state-ն այդտեղից և this.state.temperature-ը կարդալու փոխարեն կարդում ենք this.props.temperature-ը։ Երբ ցանկանում ենք փոփոխություն անել, this.setState() կանչելու փոխարեն մենք կանչում ենք this.props.onTemperatureChange()-ը, որը կտրամադրվի Calculator-ի կողմից։

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
 }

 handleChange(e) {
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value); }

 render() {
  const temperature = this.props.temperature;  const scale = this.props.scale;
  return (
   <fieldset>
    <legend>Մուտքագրեք ջերմաստիճանը {scaleNames[scale]}ով.</legend>
    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

Հիմա եկեք տեղափոխվենք Calculator կոմպոնենտ։

Մենք կպահենք ընթացիկ input-ի temperature-ը և scale-ը նրա լոկալ state-ում։ Սա input-ներից «բարձրացրած» state-ն է, և այն ծառայելու է որպես «ճշմարտության աղբյուր» նրանց երկուսի համար։ Սա մինիմալ ներկայացումն է բոլոր տվյալների, որոնց մասին մենք պետք է իմանանք երկու input-ները արտապատկերելու համար։

Օրինակ, եթե մենք մուտքագրենք 37 Ցելսիուսի input-ում, Calculator կոմպոնենտի state-ում կլինի.

{
 temperature: '37',
 scale: 'c'
}

Հետո, եթե խմբադրենք Ֆարենհայթ դաշտը 212-ի, Calculator-ի state-ը կլինի.

{
 temperature: '212',
 scale: 'f'
}

Մենք կարող էինք պահել երկու input-ների արժեքները, բայց դա կլիներ ավելորդ։ Բավական է ընդամենը պահել ամենավերջում փոխված արժեքը և այն ցույց տվող սանդղակը։ Հետո մենք կարող ենք դուրս բերել մյուս input-ի արժեքը` հիմնվելով միայն ընթացիկ temperature-ի և scale-ի վրա։

input-ները մնում են համաձայնեցված, որովհետև նրանց արժեքները հաշվվում են նույն state-ից.

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleCelsiusChange = this.handleCelsiusChange.bind(this);
  this.handleFahrenheitChange = this.handleFahrenheitChange.bind(this);
  this.state = {temperature: '', scale: 'c'}; }

 handleCelsiusChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'c', temperature}); }

 handleFahrenheitChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'f', temperature}); }

 render() {
  const scale = this.state.scale;  const temperature = this.state.temperature;  const celsius = scale === 'f' ? tryConvert(temperature, toCelsius) : temperature;  const fahrenheit = scale === 'c' ? tryConvert(temperature, toFahrenheit) : temperature;
  return (
   <div>
    <TemperatureInput
     scale="c"
     temperature={celsius}     onTemperatureChange={this.handleCelsiusChange} />    <TemperatureInput
     scale="f"
     temperature={fahrenheit}     onTemperatureChange={this.handleFahrenheitChange} />    <BoilingVerdict
     celsius={parseFloat(celsius)} />   </div>
  );
 }
}

Փորձել CodePen-ում

Այժմ, անկախ նրանից, թե որ input-ն եք դուք խմբագրում, Calculator-ում this.state.temperature-ը և this.state.scale-ը կթարմացվեն։ input-ներից մեկը ստանում է արժեքը այնպես ինչպես կա (այսպիսով օգտագործողի ցանկացած մուտքագրում պահպանվում է), իսկ մյուս input-ի արժեքը միշտ վերահաշվարկվում է հիմնվելով դրա վրա։

Եկեք իմի բերենք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ դուք խմբագրում եք input-ը.

 • React-ը կանչում է DOM <input>-ի վրա որպես onChange սահմանված ֆունկցիան։ Մեր պարագայում դա TemperatureInput կոմպոնենտի handleChange մեթոդն է։
 • TemperatureInput կոմպոնենտի handleChange մեթոդը կանչում է this.props.onTemperatureChange()-ը նոր արժեքով։ Նրա prop-երը, ներառյալ` onTemperatureChange, տրամադրված էին իր ծնող` Calculator կոմպոնենտի կողմից։
 • Երբ այն նախորդ անգամ արտապատկերվեց, Calculator-ը նշանակեց Ցելսիուսի TemperatureInputonTemperatureChangeCalculatorhandleCelsiusChange մեթոդով, և համապատասխանաբար, Ֆարենհայթի TemperatureInputonTemperatureChangeCalculatorhandleFahrenheitChange մեթոդով։ Այսպիսով, Calculator-ի այս երկու մեթոդներից որևէ մեկը կկանչվի կախված այն բանից, թե որ input-ն ենք խմբագրել։
 • Այս մեթոդների ներսում Calculator կոմպոնենտը խնդրում է React-ին վերա-արտակատկերել ինքն իրեն` կանչելով this.setState() հենց նոր խմբագրած input-ի արժեքով և ընթացիկ սանդղակով։
 • React-ը կանչում է Calculator կոմպոնենտի render մեթոդը, որպեսզի իմանա, թե ինչ տեսք պետք է ունենա UI-ը։ Երկու input-ների արժեքները վերահաշվարկվում են` հիմնված ընթացիկ ջերմաստիճանի և ակտիվ սանդղակի վրա։ Այստեղ է կատարվում ջերմաստիճանի փոխակերպումը։
 • React-ը կանչում է ամեն մի առանձին TemperatureInput կոմպոնենտի render մեթոդը նրանց նոր prop-երով` սահմանված Calculator-ի կողմից։ Այն հասկանում է, թե ինչ տեսք պետք է ունենա նրանց UI-ը։
 • React-ը կանչում է BoilingVerdict կոմպոնենտի render մեթոդը` փոխանցելով ջերմաստիճանը ցելսիուսով որպես նրա prop։
 • ReactDOM-ը թարմացնում է DOM-ը «եռման որոշմամբ», որը հիմնված է input-ների արժեքների վրա։ input-ը, որը հենց նոր խմբագրեցինք, ստանում է իր ընթացիկ արժեքը, իսկ մյուսը թարմանում է ջերմաստիճանի փոխակերպումից հետո։

Յուրաքանչյուր թարմացում անցում է նույն քայլերով` այդպիսով, պահելով input-ները համաձայնեցված։

Քաղված դասեր

Պետք է լինի «ճշմարտության աղբյուր» ցանկացած տվյալի համար React հավելվածներում։ Սովորաբար, state-ը ավելացվում է այն կոմպոնենտին, որին այն պետք է արտապատկերման համար։ Հետո, եթե ուրիշ կոմպոնենտներ նույնպես ունեն դրա կարիքը, կարող եք բարձրացնել այն դեպի նրանց մոտակա ծնող։ Փոխարենը փորձելու համաձայնեցնել տարբեր կոմպոնենտների վիճակներ, դուք պետք է հիմնվեք վերևից-ներքև տվյալների հոսքի վրա։

Վիճակի բարձրացումը իր մեջ ներառում է ավելի շատ «ձևանմուշային» կոդ, քան «երկկողմանի կցման» (two-way binding) մոտեցումը, սակայն, որպես առավելություն, այն սխալներ գտնելու և մեկուսացնելու համար ավելի քիչ գործ է պահանջում։ Քանի որ ցանկացած state «ապրում» է ինչ-որ կոմպոնենտում և միայն այդ կոմպոնենտը կարող է փոխել այն, ապա սխալներ առաջանալու հնարավոր տեղերը զգալիորեն կրճատվում են։ Բացի դրանից կարող եք իրագործել ցանկացած տրամաբանություն օգտագործողի մուտքագրումը մերժելու կամ ձևափոխելու համար։

Եթե ինչ-որ բան կարող է ստացվել/հաշվարկվել props-ից կամ state-ից, ապա, հավանաբար, այն չպետք է լինի state-ում։ Օրինակ, celsiusValue-ը և fahrenheitValue-ը պահելու փոխարեն, պահում ենք միայն վերջին խմբագրված temperature-ը և նրա scale-ը։ Մյուս input-ի արժեքը միշտ կարող է հաշվվել նրանցից render() մեթոդում։ Դա թույլ է տալիս մեզ մաքրել կամ կիրառել կլորեցում մյուս դաշտի վրա` առանց կորցնելու որևէ ճշտություն օգտագործողի մուտքագրումից։

Երբ տեսնում ենք ինչ-որ սխալ բան UI-ում, ապա կարող եք օգտագործել React Developer Toolseng` դիտարկելու prop-երը և տեղաշարժվելու ծառով, մինչ գտնեք այն կոմպոնենտը, որը պատասխանատու է վիճակի թարմացման համար։ Սա թույլ կտա հետևել սխալներին մինչև սկզբնաղբյուրը.

Monitoring State in React DevTools