Իրադարձությունների մշակում

Իրադարձությունների մշակումը React-ի էլեմենտներում շատ նման է իրադարձությունների մշակմանը DOM էլեմենտներում։ Կան որոշ շարահյուսական տարբերություններ։

 • React-ում իրադարձությունների անունները փոքրատառի փոխարեն ուղտաԳիր են։
 • JSX-ում տողային ֆունկցիայի փոխարեն, որպես իրադարձություն մշակող դուք փոխանցում եք ֆունկցիա։

Օրինակ, HTML-ը`

<button onclick="activateLasers()">
 Ակտիվացնել լազերները
</button>

React-ում մի փոքր այլ է`

<button onClick={activateLasers}> Ակտիվացնել լազերները
</button>

Մեկ այլ տարբերությունն է այն, որ React-ում դուք չեք կարող վերադարձնել false, որպեսզի կանխեք լռությամբ սահմանված պահվածքը։ Անհրաժեշտ է բացահայտ կանչել preventDefault-ը։ Օրինակ` դիտարկիչում հղումը նոր էջում բացելու գործողությունը կանխելու համար, սովորական HTML-ում, դուք կարող եք գրել`

<a href="#" onclick="console.log('Հղումը սեղմվել է'); return false">
 Սեղմել այստեղ
</a>

React-ում դրա փոխարեն կարող է լինել`

function ActionLink() {
 function handleClick(e) {  e.preventDefault();  console.log('Հղումը սեղմվել է'); }
 return (
  <a href="#" onClick={handleClick}>   Սեղմել այստեղ
  </a>
 );
}

Այստեղ e-ն արհեստական իրադարձություն է։ React-ը սահմանում է այս արհեստական իրադարձությունները համաձայն W3C speceng-ին։ Այսպիսով դուք կարիք չունեք մտահոգվելու տարաբնույթ զննարկիչների համատեղելիության համար։ Տես` SyntheticEvent ուղեցույցը ավելին իմանալու համար։

Երբ օգտագործում եք React, դուք սովորաբար կարիք չունեք կանչելու addEventListener, որպեսզի ավելացնեք listener-ներ DOM էլեմնտներ վրա, վերջինիս ստեղծվելուց հետո։

Երբ դուք ստեղծում եք կոմպոնտենտ` օգտագործելով ES6 կլասeng, դա նշանակում է, որ իրադարձությունների մշակողը պետք է լինի կլասի մեթոդ։ Օրինակ` այս Toggle կոմպոնտենտը արտապատկերում է մի կոճակ, որը օգտվողին թույլ է տալիս կատարել վիճակի փոփոխություն «ՄԻԱՑՆԵԼ»-ի և «ԱՆՋԱՏԵԼ»-ի միջև`

class Toggle extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {isToggleOn: true};

  // Այս կցումը պարտադիր է որպեսզի this-ը աշխատի հետկանչում  this.handleClick = this.handleClick.bind(this); }

 handleClick() {  this.setState(state => ({   isToggleOn: !state.isToggleOn  })); }
 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>    {this.state.isToggleOn ? 'ՄԻԱՑՆԵԼ' : 'ԱՆՋԱՏԵԼ'}
   </button>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Toggle />,
 document.getElementById('root')
);

Փորձել CodePen-ում

JSX-ի հետկանչում ուշադիր եղեք this-ի նշանակությանը։ JavaScript-ում կլասի մեթոդները լռությամբ կցվածeng չեն կոնտեքստին։ Եթե դուք մոռանաք կցել this.handleClick-ը և փոխանցեք դա onClick-ում, this-ի արժեքը կլինի undefined երբ ֆունկցիան կանչվի։

Դա կապված չէ React-ի հետ։ Դա մաս է կազմում «ինչպես են ֆունկցիաները աշխատում JavaScript-ումeng»-ին։ Ընդհանուր առմամբ, եթե դուք հղվում եք մեթոդին առանց վերջում ավելացնելու (), օր.` onClick={this.handleClick}, ապա դուք պետք է կցեք այն։

Եթե bind-ի տարբերակը ձեզ դուր չի գալիս, ապա երկու տարբերակ կա դրանից խուսափելու համար։ Եթե դուք օգտագործում եք փորձնական կլասի public դաշտերի շարահյուսությունըeng ապա օգտագործեք այն հետկանչները ճիշտ կցելու համար.

class LoggingButton extends React.Component {
 // Այս շարահյուսությունը ապահովում է `this`-ի կցված լինելը handleClick-ին // Ուշադրություն\` սա *փորձնական* շարահյուսություն է handleClick = () => {  console.log('սա this-ն է`', this); }
 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Սեղմել այստեղ
   </button>
  );
 }
}

Այս շարահյուսությունը լռությամբ միացված է Create React Appeng-ում։

թե դուք չեք օգտագործում «կլասի դաշտեր» շարահյուսությունը, դուք կարող եք օգտագործել սլաք–ֆունկցիաeng հետկանչում`

class LoggingButton extends React.Component {
 handleClick() {
  console.log('սա this-ն է`', this);
 }

 render() {
  // Այս շարահյուսությունը ապահովում է `this`-ի կցված լինելը handleClick-ին  return (   <button onClick={(e) => this.handleClick(e)}>    Սեղմել այստեղ
   </button>
  );
 }
}

Այս գրելաձևի խնդիրը կայանում է նրանում, որ ամեն անգամ, երբ LoggingButton արտապատկերվում է, մեկ այլ հետկանչ է ստեղծվում։ Հիմնականում դա խնդիր չի առաջացնում։ Այնուամենայնիվ, եթե այս հետկանչը փոխանցված է որպես prop ավելի ցածր կոմպոնենտների, այդ կոմպոնենտները կարող են անել հավելյալ վաերա-արտապատկերում։ Ընդհանուր առմամբ մենք խորհուրդ ենք տալիս կցումը կատարել կոստրուկտրում կամ օգտագործել «կլասի public դաշտերի շարահյուսությունը», որպեսզի խուսափեք նման արտադրողականության խնդիրներից։

Փոխանցել արգումենտներ իրադարձություն մշակողներին

Ցիկլի ներսում սովորաբար անհրաժեշտ է լինում իրադարձություն մշակողներին փոխանցել հավելյալ պարամետրներ։ Օրինակ, եթե id-ն տողի տարբերակիչն է, ապա և՛ առաջին տարբերակը կաշխատի, և՛ երկրորդը`

<button onClick={(e) => this.deleteRow(id, e)}>Ջնջել տողը</button>
<button onClick={this.deleteRow.bind(this, id)}>Ջնջել տողը</button>

Վերը նշված երկու տողերի աշխատանքները համարժեք են, դուք կարող եք օգտագործել թե սլաք–ֆունկցիաeng-ները և թե Function.prototype.bindeng-ը։

Երկու դեպքում էլ e արգումենտը, որը ներկայացնում է React-ի իրադարձությունը, պետք է փոխանցվի որպես երկրորդ արգումենտ` ID-ից հետո։ Սլաք–ֆունկցիայի դեպքում մենք ստիպված ենք ակնհայտորեն փոխանցել այն, բայց bind-ի դեպքում բոլոր հետագա արգումենտները ավտոմատ կերպով կփոխանցվեն։