Ձևաթուղթ

HTML form էլեմենտները React-ում ուրիշ DOM էլեմենտների հետ համեմատած մի փոքր այլ կերպ են աշխատում, որովհետև form էլեմենտներն իրականում պահում են որոշ ներքին վիճակ։ Դիտարկենք form-ի հետևյալ օրինակը.

<form>
 <label>
  Name:
  <input type="text" name="name" />
 </label>
 <input type="submit" value="Submit" />
</form>

Այս form-ը լռությամբ ունի HTML form-ի պահվածք, այն է` հաստատման(submit) ժամանակ գնալ նոր էջ։ Եթե ցանկանաք նման պահվածք React-ում, վերը նշված օրինակն ուղղակի կաշխատի։ Բայց հիմնականում, հարմար է ունենալ JavaScript ֆունկցիա, որը կմշակի form-ի հաստատումը և կունենա հասանելիություն օգտագործողի կողմից մուտքագրված տվյալներին։ Սրան հասնելու ստանդարտ միջոցը «կառավարվող կոմպոնենտներ»(controlled components) գործելակերպի օգտագործումն է։

Կառավարվող կոմպոնենտներ

HTML-ում, form էլեմենտները, ինչպիսիք են <input>-ը, <textarea>-ն կամ <select>-ը սովորաբար ղեկավարում են իրենց սեփական վիճակը և թարմացնում այն` հիմնվելով օգտագործողի մուտքագրումների վրա։ React-ում փոփոխված վիճակը պահվում է կոմպոնենտի state հատկությունում և թարմացվում միայն setState()-ով։

Մենք կարող ենք համատեղել երկու մոտեցումները` դարձնելով React-ի state-ը «ճշմարտության միակ աղբյուր»(single source of truth)։ Այդպիսով, React կոմպոնենտը, որն արտապատկերում է form-ը, նաև կկառավարի այդ form-ի պահվածքն ու վիճակը օգտագործողի հաջորդական մուտքագրումների ժամանակ։ Մուտքագրվող form էլեմենտը, որի արժեքը կառավարվում է React-ի կողմից այս կերպ, կոչվում է «կառավարվող կոմպոնենտ»։

Օրինակ. եթե մենք ցանկանում եք, որ նախորդ օրինակը հաստատման ժամանակ նաև տպի օգտագործողի անունը, մենք կարող ենք գրել form-ը որպես կառավարվող կոմպոնենտ.

class NameForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: ''};
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {  this.setState({value: event.target.value}); }
 handleSubmit(event) {
  alert('Մուտքագրված անունն է` ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Name:
     <input type="text" value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />    </label>
    <input type="submit" value="Submit" />
   </form>
  );
 }
}

Try it on CodePen

Քանի որ value ատրիբուտը տեղադրված է մեր form էլեմենտի վրա, պատկերվող արժեքը միշտ կլինի this.state.value-ն` դարձնելով React-ի վիճակը ճշմարտության աղբյուր։ Ու քանի որ օգտագործողի ամեն կոճակ սեղմելիս աշխատում է handleChange-ը, որը թարմացնում է React-ի state-ը, ապա պատկերվող արժեքը կթարմացվի հենց որ օգտագործողը սեղմի կոճակը։

Կառավարվող կոմպոնենտներում վիճակի ցանկացած փոփոխության կապված է մշակող ֆունկցիա։ Դա կհեշտացնի օգտագործողի մուտքագրած արժեքի փոփոխումը կամ վավերացումը։ Օրինակ. եթե ցանկանում ենք, որ օգտագործողի կողմից գրված անունները ամբողջությամբ լինեն մեծատառ, մենք կարող ենք գրել handleChange-ն այսպես.

handleChange(event) {
 this.setState({value: event.target.value.toUpperCase()});}

textarea թեգ

HTML-ում, <textarea> էլեմենտի տեքստն են հանդիսանում իր զավակները.

<textarea>
 Բարև Ձեզ, սա ինչ-որ տեքստ է textarea-ում
</textarea>

React-ում <textarea>-ն դրա փոխարեն օգտագործում է value ատրիբուտ։ Այդ իսկ պատճառով <textarea>-ի օգտագործումը կարող է նման լինել միատող input-ի օգտագործմանը.

class EssayForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {   value: 'Խնդրում ենք գրել շարադրություն ձեր նախընտրած DOM էլեմենտի մասին։'  };
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {  this.setState({value: event.target.value}); }
 handleSubmit(event) {
  alert('Շարադրությունը հետևյալն է` ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Essay:
     <textarea value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />    </label>
    <input type="submit" value="Submit" />
   </form>
  );
 }
}

Նկատեք, որ this.state.value-ն սկզբնարժեքավորված է կոստրուկտորում, այսինքն, textarea-ն պատկերվելու է արդեն իսկ ինչ-որ տեքստ պարունակելով։

select թեգ

HTML-ում <select>-ը ստեղծում է ներքև-բացվող ցուցակ։ Օրինակ` այս HTML-ը կստեղծի «համերի» ներքև-բացվող ցուցակ.

<select>
 <option value="grapefruit">Գրեյպֆրուտ</option>
 <option value="lime">Լայմ</option>
 <option selected value="coconut">Կոկոս</option>
 <option value="mango">Մանգո</option>
</select>

Նկատեք, որ «Կոկոս» տարբերակը իսկզբանե ընտրված է, քանի որ տեղադրված է selected ատրիբուտ։ React-ը selected ատրիբուտ օգտագործելու փոխարեն, օգտագործում է value ատրիբուտ անմիջապես select թեգի վրա։ Կառավարվող կոմպոնենտներում սա ավելի հարմար է, քանի որ դուք պետք է այն թարմացնենք միայն մեկ տեղում։ Օրինակ.

class FlavorForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: 'coconut'};
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {  this.setState({value: event.target.value}); }
 handleSubmit(event) {
  alert('Ձեր նախընտրած համն է` ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Pick your favorite flavor:
     <select value={this.state.value} onChange={this.handleChange}>      <option value="grapefruit">Գրեյպֆրուտ</option>
      <option value="lime">Լայմ</option>
      <option value="coconut">Կոկոս</option>
      <option value="mango">Մանգո</option>
     </select>
    </label>
    <input type="submit" value="Submit" />
   </form>
  );
 }
}

Փորձել CodePen-ում

ԵՎ առհասարակ, այն դարձնում է <input type="text">-ը, <textarea>-ն և <select>-ն իրար նման` աշխատանքի տեսանկյունից. նրանք բոլորն ընդունում են value ատրիբուտ, որը դուք կարող եք օգտագործել կառավարվող կոմպոնենտ իրականացնելու հարմար։

Նշում

value ատրիբուտին կարող եք փոխանցել զանգված, որը թույլ կտա ընտրել բազմաթիվ տարբերակներ select թեգում.

<select multiple={true} value={['B', 'C']}>

file input թեգ

HTML-ում <input type="file">-ը օգտագործողին թույլ է տալիս սարքի պահոցից ընտրել մեկ կամ ավելի ֆայլեր, դրանք սերվեր վերբեռնելու կամ դրանց հետ JavaScript-ով (File APIeng-ի միջոցով) աշխատելու համար։

<input type="file" />

Քանի որ նրա արժեքը միայն կարդալու համար է(read-only), այն համարվում է չկառավարվող կոմպոնենտ React-ում։ Այն և ուրիշ այլ չկառավարվող կոմպոնենտներ կուսումնասիրվեն ավելի ուշ։

Բազմաթիվ Input-ների մշակում

Երբ դուք կարիք ունեք մշակելու բազմաթիվ կառավարվող input էլեմենտներ, դուք կարող եք ավելացնել name ատրիբուտ ամեն մի էլեմենտի վրա և թույլ տալ մշակող ֆունկցիային ընտրել, թե ինչ անել` հիմնվելով event.target.name արժեքի վրա։

Օրինակ.

class Reservation extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   isGoing: true,
   numberOfGuests: 2
  };

  this.handleInputChange = this.handleInputChange.bind(this);
 }

 handleInputChange(event) {
  const target = event.target;
  const value = target.type === 'checkbox' ? target.checked : target.value;
  const name = target.name;
  this.setState({
   [name]: value  });
 }

 render() {
  return (
   <form>
    <label>
     Is going:
     <input
      name="isGoing"      type="checkbox"
      checked={this.state.isGoing}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
    <br />
    <label>
     Հյուրերի քանակ.
     <input
      name="numberOfGuests"      type="number"
      value={this.state.numberOfGuests}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
   </form>
  );
 }
}

Փորձել CodePen-ում

Նկատեք, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում ES6-ի «computed property name»eng շարահյուսությունը` վիճակի բանալին տրված մուտքային արժեքին համապատասխան թարմացնելու համար.

this.setState({
 [name]: value});

Սա համարժեք է այս ES5 կոդին.

var partialState = {};
partialState[name] = value;this.setState(partialState);

Նաև, քանի որ setState()-ն ավտոմատ համադրում է թարմացնող օբյեկտն ընթացիկ state-ի հետ, մենք պետք է կանչենք այն փոփոխված մասերով միայն։

Կառավարվող Input-ի null արժեք

Սահմանելով value prop-ը կառավարվող կոմպոնենտի վրա` կանխվում են օգտագործողի փոփոխությունները input-ում, քանի դեռ դուք չեք ցանկացել հակառակը։ Եթե դուք սահմանել եք value-ն, բայց input-ը մնացել է խմբագրելի(editable), ապա միգուցե value-ին պատահմամբ փոխանցել եք undefined կամ null։

Հետևյալ կոդը ցուցադրում է վերը նշվածը։ (Այս input-ը սկզբում «կողպված» է, բայց փոքր-ինչ հետո այն կդառնա խմբագրելի։)

ReactDOM.render(<input value="hi" />, mountNode);

setTimeout(function() {
 ReactDOM.render(<input value={null} />, mountNode);
}, 1000);

Այլընտրանքներ կառավարելի կոմպոնենտներին

Կառավարելի կոմպոնենտների օգտագործումը կարող է լինել հոգնեցուցիչ, որովհետև դուք պետք է գրեք իրադարձություն մշակող(event handler) ձեր տվյալների յուրաքանչյուր հնարավոր փոփոխությունների համար և անցկացնեք ամբողջ մուտքագրված տվյալները React կոմպոնենտով։ Սա կարող է լինել հատկախես նյարդայնեցնող, երբ օրինակ փոխակերպեք արդեն իսկ գոյություն ունեցող կոդը React-ի կամ ինտեգրեք React հավելվածը ոչ-React գրադարանի հետ։ Այսպիսի դեպքերում, հնարավոր է ցանկանաք փորձել չկառավարվող կոմպոնենտները` ալտերնատիվ գործելակերպ մուտքային form-երի իրականացման համար։

Ամբողջական լուծումներ

Եթե դուք փնտրում եք ամբողջական լուծում` ներառյալ վավերացումը, այցելած դաշտերը հիշելը և form-ի հաստատման մշակումը, ապա Formikeng-ը ամենահայտնի լուծումներից է։ Այնուամենայնիվ, այն կառուցված է նույն` կառավարվող կոմպոնենտների ու վիճակի կառավարման գաղափարների վրա. այդպիսով բաց մի թողեք նրանց ուսուցումը։