Կոմպոզիցիան ընդդեմ Ժառանգականության

React-ն ունի կոմպոզիցիայի հզոր մոդել, և մենք խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել կոմպոզիցիա ժառանգականության փոխարեն` կոմպոնենտների միջև կոդի վերաօգտագործման համար։

Այս գլխում, մենք կդիտարկենք մի քանի խնդիրներ, որտեղ ծրագրավորողները, որոնք նորեկ են React-ում, հաճախ փորձում են լուծել ժառանգականության միջոցով, և ցույց կտանք` ինչպես լուծել այդ խնդիրները կոմպոզիցիայի միջոցով։

Պահպանում

Որոշ կոմպոնենտներ չգիտեն իրենց զավակներին նախապես։ Սա սովորական է հատկապես այնպիսի կոմպոնենտների համար, ինչպիսիք են Sidebar-ը կամ Dialog-ը, որոնք իրենցից ներկայացնում ենք ընդհանուր «կաղապարներ»։

Մենք խորհուրդ ենք տալիս այսպիսի կոմպոնենտերում օգտագործել հատուկ children prop` փոխանցելու զավակ էլեմենտներին անմիջապես նրանց ելքային արժեքներին.

function FancyBorder(props) {
 return (
  <div className={'FancyBorder FancyBorder-' + props.color}>
   {props.children}  </div>
 );
}

Սա թույլ է տալիս ուրիշ կոմպոնենտերի փոխանցել ցանկացած զավակներ նրանց` ներդնելով JSX-ում.

function WelcomeDialog() {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">    Բարի գալուստ   </h1>   <p className="Dialog-message">    Շնորհակալություն մեր տիեզերանավ հաճախելու համար։   </p>  </FancyBorder>
 );
}

Փորձել CodePen-ում

<FancyBorder>-ի JSX թեգի մեջ գտնվող ամեն ինչ փոխանցվում է FancyBorder կոմպոնենտին որպես children prop։ Քանի որ FancyBorder-ը արտապատկերում է {props.children}<div>-ի մեջ, փոխանցված էլեմենտները հայտնվում են վերջնական ելքային արժեքում։

Չնայած սա քիչ է հանդիպում, սակայն ժամանակ առ ժամանակ կոմպոնենտում անհրաժեշտ է լինում ունենալ մեկից ավել «տեղադրման կետերի»։ Այդպիսի դեպքերում children օգտագործելու փոխարեն, դուք կարող եք հանգել ձեր իսկ ձևաչափին.

function SplitPane(props) {
 return (
  <div className="SplitPane">
   <div className="SplitPane-left">
    {props.left}   </div>
   <div className="SplitPane-right">
    {props.right}   </div>
  </div>
 );
}

function App() {
 return (
  <SplitPane
   left={
    <Contacts />   }
   right={
    <Chat />   } />
 );
}

Փորձել CodePen-ում

React էլեմենտները, ինչպիսիք են <Contacts />-ը և <Chat />-ը ուղղակի օբյեկներ են. այսպիսով դուք կարող եք փոխանցել նրանց որպես props ուրիշ ցանկացած տվյալի նման։ Այս մոտեցումը կարող է ձեզ հիշեցնել ուրիշ գրադարաններում «slot»-երի գաղափարը, սակայն այստեղ չկան սահմանափակումներ, թե ինչ կփոխանցեք React-ում որպես props։

Մասնագիտացում

Հաճախ մենք կոմպոնենտների մասին մտածում ենք ինչպես ուրիշ կոմպոնենտների «հատուկ դեպքեր»։ Օրինակ, մենք կարող ենք ասել, որ WelcomeDialogDialog-ի հատուկ դեպք է։

React-ում սա նույնպես ձեռք է բերվում կոմպոզիցիայով, որտեղ ավելի «սպեցիֆիկ» կոմպոնենտը արտապատկերում է ավելի «ընդհանուր» կոմպոնենտի և կարգավորում է այն prop-երով.

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}   </p>
  </FancyBorder>
 );
}

function WelcomeDialog() {
 return (
  <Dialog   title="Բարի գալուստ"   message="Շնորհակալություն մեր տիեզերանավ հաճախելու համար։" /> );
}

Փորձել CodePen-ում

Կոմպոզիցիան հավասարապես լավ է աշխատում որպես կլասներ հայտարաված կոմպոնենտների համար.

function Dialog(props) {
 return (
  <FancyBorder color="blue">
   <h1 className="Dialog-title">
    {props.title}
   </h1>
   <p className="Dialog-message">
    {props.message}
   </p>
   {props.children}  </FancyBorder>
 );
}

class SignUpDialog extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSignUp = this.handleSignUp.bind(this);
  this.state = {login: ''};
 }

 render() {
  return (
   <Dialog title="Մարսի հետազոտական ծրագիր"
       message="Ինչպե՞ս կարող ենք ձեզ դիմել">
    <input value={this.state.login}        onChange={this.handleChange} />    <button onClick={this.handleSignUp}>     Գրանցեք ինձ    </button>   </Dialog>
  );
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({login: e.target.value});
 }

 handleSignUp() {
  alert(`Բարի գալուստ, ${this.state.login}!`);
 }
}

Փորձել CodePen-ում

Այսպիսով, իսկ ի՞նչ կարող ենք ասել ժառանգականության մասին

Facebook-ում մենք օգտագործում ենք React հազարավոր կոմպոնենտներում, և մենք չենք գտել այնպիսի դեպքեր, որտեղ խորհուրդ կտայինք ստեղծել կոմպոնենտի ժառանգականության հիերարխիաներ։

Prop-երը և կոմպոզիցիան ձեզ տալիս են այն բոլոր ճկունությունը, որի կարիքը դուք ունեք կոմպոնենտի տեսքը և պահվածքը բացահայտ եղանակով կարգավորելու համար։ Հիշեք, որ կոմպոնենտները կարող են ընդունել կամայական prop-եր, այդ թվում տարրական արժեքներ, React էլեմենտներ և ֆունկցիաներ։

Եթե դուք ցանկանում ենք վերաօգտագործել ոչ UI-ական ֆունկցիոնալություն կոմպոնենտների միջև, մենք կառաջարկենք տարանջատել այն առանձին JavaScrtipt մոդուլի։ Կոմպոնենտները կարող են ներկրել(import) դա և օգտագործել այդ ֆունկցիան, օբյեկտը կամ կլասը առանց ընդլայնելու այն։