Պայմանական արտապատկերում

React-ում դուք կարող եք ստեղծել միմյանցից զատ կոմպոնենտներ որոնք կինկապսուլացնեն ձեզ համար անհրաժեշտ պահվածքը, որից հետո կարող եք արտապատկերել նրանցից ոմանց` ելենելով հավելվածի վիճակից։

React-ում պայմանական արտապատկերումը աշխատում է այնպես, ինչպես պայմանները JavaScript-ում։ Օգտագործեք JavaScript-ի օպերատորներից if-ը կամ պայմանական օպերատորը, որպեսզի ստեղծեք էլեմենտներ, որոնք կներկայացնեն ընթացիկ վիճակը և թույլ կտան React-ին թարմացնել UI-ը համապատասխանեցնելով իրենց։

Դիտարկեք այս երկու կոմպոնենտները.

function UserGreeting(props) {
 return <h1>Բարի վերադարձ</h1>;
}

function GuestGreeting(props) {
 return <h1>Խնդրում ենք մուտք գործել</h1>;
}

Մենք կստեղծենք Greeting կոմպոնենտը, որը ցույց կտա այս կոմպոնենտներից միայն մեկը` կախված օգտագործողը մուտք է գործել համակարգ թե ոչ.

function Greeting(props) {
 const isLoggedIn = props.isLoggedIn;
 if (isLoggedIn) {  return <UserGreeting />; } return <GuestGreeting />;}
ReactDOM.render(
 // Փորձեք փոխել isLoggedIn={true}:
 <Greeting isLoggedIn={false} />, document.getElementById('root'));

Փորձել CodePen-ում

Այս օրինակը արտապատկերում է տարբեր Greeting կոմպոնենտներ ելնելով` isLoggedIn հատկության արժեքից։

Էլեմենտ փոփոխականներ

Դուք կարող եք օգտագործել փոփոխականներ` էլեմենտները պահելու համար։ Սա կարող է օգնել պայմանականորեն արտապատկերել կոմպոնենտի մեկ հատված մինչդեռ ելքային արժեքի մնացած մասը մնում է անփոփոխ։

Դիտարկեք այս այս երկու կոմպոնենտները, որոնք ներկայացնում են Մուտք և Ելք կոճակները.

function LoginButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Մուտք
  </button>
 );
}

function LogoutButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Ելք
  </button>
 );
}

Ստորև բերված օրինակում, մենք կստեղծենք LoginControl անունով վիճակով կոմպոնենտ։ Այն կարտապատկերի <LoginButton /> կամ <LogoutButton /> ելնելով իր ներկա վիճակից։ Այն նաև կարտապատկերի <Greeting />-ը նախորդ օրինակից։

class LoginControl extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleLoginClick = this.handleLoginClick.bind(this);
  this.handleLogoutClick = this.handleLogoutClick.bind(this);
  this.state = {isLoggedIn: false};
 }

 handleLoginClick() {
  this.setState({isLoggedIn: true});
 }

 handleLogoutClick() {
  this.setState({isLoggedIn: false});
 }

 render() {
  const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
  let button;
  if (isLoggedIn) {   button = <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />;  } else {   button = <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />;  }
  return (
   <div>
    <Greeting isLoggedIn={isLoggedIn} />    {button}   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <LoginControl />,
 document.getElementById('root')
);

Փորձել CodePen-ում

Իհարկե փոփոխականներ հայտարարելը և if օպերատորի օգնությամբ պայմանական արտապատկերումը բավականին լավ տարբերակ է, սակայն կան ավելի կարճ տարբերակներ, որոնք նշված են ստորև օրինակնեում։

Տրամաբանական && օպերատօրը if-ի փոխարեն

Դուք կարող եք ներդնել ցանկացած JSX արտահայտություն ձևավոր փակագծերի մեջ։ Այն ներառում է JavaScript-ի տրամաբանական && օպերատորը։ Այն կարող է լինել հարմար էլեմենտը պայմանկանորեն ավելացնելու համար։

function Mailbox(props) {
 const unreadMessages = props.unreadMessages;
 return (
  <div>
   <h1>Hello!</h1>
   {unreadMessages.length > 0 &&    <h2>     Դուք ունեք {unreadMessages.length} չկարդացված հաղորդագրություններ։    </h2>   }  </div>
 );
}

const messages = ['React', 'Re: React', 'Re:Re: React'];
ReactDOM.render(
 <Mailbox unreadMessages={messages} />,
 document.getElementById('root')
);

Փորձել CodePen-ում

Այն աշխատում է որովհետև JavaScript-ում, true && արտահայտություն-ը միշտ արժեքավորվում է որպես արտահայտություն, և false && արտահայտություն-ը միշտ արժեքավորվում է որպես false.

Հետևաբար, եթե արտահայտությունը true է, նշանակում էլեմենտը &&-ից անմիջապես հետո պետք է արտապատկերվի ելքային արժեքում։ Եթե այն false է` React-ը կանտեսի և բաց կթողնի այն։

Պայմանական օպերատորը if-else-ի փոխարեն

Մեկ այլ միջոց, որը թույլ է տալիս պայմանականորեն արտապատկերել էլեմենտը, դա JavaScript-ի պայման ? true : false օպերատորի օգտագործումն է։

Ստորև բերված օրինակում մենք օգտագործում ենք պայմանական օպերատորը փոքր տեքստային բլոկ արտապատկերելու համար.

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   Օգտագործողը մուտք <b>{isLoggedIn ? 'է' : 'չի'}</b> գործել.  </div>
 );
}

Այն կարող է օգտագործվել նաև մեծ արտահայտությունների դեպքում չնայած նրան որ այդքան էլ ակնհայտ չէ թե ինչ է կատարվում.

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   {isLoggedIn ? (    <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />
   ) : (    <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />
   )}  </div>
 );
}

Ինչպես JavaScript-ում, դուք եք ընտրում համապատասխան գրելաոճը, հիմնվելով նրան, թե որն եք դուք և ձեր թիմը համարում ավելի ընթերնելի։ ԵՎ հիշեք որ եթե պայմանները ավելի են բարդանում, ապա դա շատ լավ ժամանակ է կոմպոնենտը բաժանել մասերի։

Կոմպոնենտի արտապատկերման կանխում

Միգուցե, հազվադեպ դեպքերում ցանկանաք, որ կոմպոնենտը թաքցնի ինքն իրեն, անգամ եթե այն արտապատկերվել է մեկ այլ կոմպոնենտի կողմից։ Այդ անելու համար ուղղակի վերադարձրեք null որպես ելքային արժեք։

Ստորև բերված օրինակում <WarningBanner />-ը արտապատկերվում է կախված warn հատկության արժեքից։ Եթե նրա արժեքը false է, ապա կոմպոնենտը չի արտապատկերվի։

function WarningBanner(props) {
 if (!props.warn) {  return null; }
 return (
  <div className="warning">
   Warning!
  </div>
 );
}

class Page extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {showWarning: true};
  this.handleToggleClick = this.handleToggleClick.bind(this);
 }

 handleToggleClick() {
  this.setState(state => ({
   showWarning: !state.showWarning
  }));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <WarningBanner warn={this.state.showWarning} />    <button onClick={this.handleToggleClick}>
     {this.state.showWarning ? 'Թաքցնել' : 'Ցույց տալ'}
    </button>
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Page />,
 document.getElementById('root')
);

Փորձել CodePen-ում

Կոմպոնենտի render մեթոդից null վերադարձնելու դեպքում կոմպոնենտի կյանքի ցիկլի մեթոդները չեն կանչվելու։ Սակայն componentDidUpdate-ը կշարունակի կանչվել։