Կոմպոնենտներ

Կոմպոնենտները թույլ են տալիս մասնատել UI-ը միմյանցից անկախ, բազմակի օգտագործման ենթակա կտորների և մտածել ամեն կտորի մասին առանձին։ Այս էջը Ձեզ կծանոթացնի կոմպոնենտների գաղափարի հետ։ Դուք կարող եք գտնել կոմպենտների API-ի հղումների մանրամասն նկարագիրն այստեղ։

Գաղափարապես, կոմպոնենտները նման են JavaScript ֆունկցիաներին։ Դրանք ընդունում են կամայական մուտքային արժեքներ (որոնք կոչվում են «props») և վերադարձնում են React էլեմենտներ, որոնք նկարագրում են այն, թե ինչ է հայտնվելու էկրանին։

Ֆունկցիա և կլաս կոմպոնենտեր

Կոմպոնենտ հայտարարելու պարզագույն եղանակը JavaScript ֆունկցիա գրելն է.

function Welcome(props) {
 return <h1>Ողջույն, {props.name}</h1>;
}

Այս ֆունկցիան վավեր React կոմպոնենտ է, որովհետև այն ընդունում է տվյալները օբյեկտով, որպես մեկ արգումենտ(«props»), և վերադարձնում է React էլեմենտ։ Այսպիսի կոմպոնենտները մենք անվանում ենք «ֆունկցիա-կոմպոնենտ», որովհետև նրանք ըստ էության JavaScript ֆունկցիաներ են։

Կոմպոնենտ հայտարարելու համար դուք կարող եք նաև օգտագործել ES6 կլասeng։

class Welcome extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Ողջույն, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Վերը նշված երկու կոմպոնենտները React-ի տեսանկյունից համարժեք են։

Կլասներն ունեն մի քանի լրացուցիչ հնարավորություններ, որոնց մասին մենք կխոսենք հաջորդ բաժնում։ Մինչ այդ, մենք կօգտագործենք ֆունկցիա-կոմպոնենտներ նրանց հակիրճության համար։

Կոմպոնենտի արտապատկերում

Նախկինում, մենք միայն հանդիպել ենք այնպիսի React էլեմենտների, որոնք իրենցից ներկայացնում էին DOM թեգեր.

const element = <div />;

Ինչևէ, էլեմենտները կարող են իրենցից ներկայացնել օգտագործողի կողմից հայտարարված կոմպոնենտներ.

const element = <Welcome name="Անահիտ»" />;

Երբ React-ը տեսնում է էլեմենտ, որն իրենից ներկայացնում է օգտագործողի կողմից հայտարարված կոմպոնենտ, ապա փոխանցում է JSX ատրիբուտներ այդ կոմպոնենտին որպես մեկ օբյեկտ։ Մենք անվանում ենք այդ օբյեկտը «props»։

Օրինակ, այս կոդը կարտապատկերի «Ողջույն, Անահիտ».

function Welcome(props) { return <h1>Ողջույն, {props.name}</h1>;
}

const element = <Welcome name="Անահիտ»" />;ReactDOM.render(
 element,
 document.getElementById('root')
);

Փորձել CodePen-ում

Եկեք իմի բերենք այն ինչ տեղի է ունենում այս օրինակում.

 1. Մենք կանչում ենք ReactDOM.render()<Welcome name="Անահիտ" /> էլեմենտով։
 2. React-ը կանչում է Welcome կոմպոնենտը {name: 'Անահիտ'} օբյեկտով, որպես props։
 3. Մեր Welcome կոմպոնենտը, որպես արդյունք, վերադարձնում է <h1>Ողջույն, Անահիտ</h1> էլեմենտը։
 4. React DOM-ը արդյունավետորեն թարմացնում է DOM-ը, որպեսզի ստանա <h1>Ողջույն, Անահիտ</h1>։

Նշում: Միշտ կոմպոնենտի անունը սկսիր մեծատառով։

React-ը փոքրատառով սկսվող կոմպոնենտներին դիտարկում է որպես DOM թեգեր։ Օրինակ, <div />-ը իրենից ներկայացնում է HTML-ի div թեգը, իսկ <Welcome />-ը արդեն կոմպոնենտ է, որը պետք է լինի տեսանելիության տիրույթում։

Այս պայմանավորվածության պատճառներին ավելի լավ ծանոթանալու համար կարդացեք Խորացված JSX.

Կոմպոնենտների կոմպոզիցիա

Կոմպոնենտները կարող են հղվել ուրիշ կոմպոնենտների վրա իրենց ելքային արժեքում։ Դա թույլ է տալիս մեզ օգտագործել նույն կոմպոնենտ-աբստրակցիան հավելվածի տարբեր մակարդակներում։ button, form, dialog, screen. սրանք բոլորը React հավելվածներում հիմնականում հանդես են գալիս որպես կոմպոնենտ։

Օրինակ, մենք կարող ենք ստեղծել App կոմպոնենտ, որը կարտապատկերի Welcome-ը բազում անգամներ։

function Welcome(props) {
 return <h1>Ողջույն, {props.name}</h1>;
}

function App() {
 return (
  <div>
   <Welcome name="Պողոս" />   <Welcome name="Պետրոս" />   <Welcome name="Մարտիրոս" />  </div>
 );
}

ReactDOM.render(
 <App />,
 document.getElementById('root')
);

Փորձել CodePen-ում

Որպես կանոն, նոր React հավելվածներն ունեն միակ App կոմպոնենտ ամենավերևում։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք փորձեք ինտեգրել React-ը արդեն գոյություն ունեցող հավելվածի մեջ, դուք կարող եք սկսել փոքր կոմպոնենտներից, ինչպիսին է Button-ը և հիերարխիայով աստիճանաբար շարժվել դեպի «վեր»։

Կոմպոնենտների տարանջատում

Մի խուսափեք կոմպոնենտները ավելի փոքր կոմպոնենտների բաժանելուց։

Օրինակ, դիտարկենք այս Comment կոմպոնենտը:

function Comment(props) {
 return (
  <div className="Comment">
   <div className="UserInfo">
    <img className="Avatar"
     src={props.author.avatarUrl}
     alt={props.author.name}
    />
    <div className="UserInfo-name">
     {props.author.name}
    </div>
   </div>
   <div className="Comment-text">
    {props.text}
   </div>
   <div className="Comment-date">
    {formatDate(props.date)}
   </div>
  </div>
 );
}

Փորձել CodePen-ում

Այն ընդունում է author (օբյեկտ է), text (տող է) և date (date տիպի է) որպես props և նկարագրում է մեկնաբանություն (comment) սոցիալական կայքում։

Հնարավոր է, որ այս կոմպոնենտը փոփոխության ենթարկելիս բարդություն առաջանա իր բոլոր ներդրվածությունների պատճառով։ ԵՎ, նաև, բարդ է օգտագործել նրա առանձին կտորները։ Եկեք նրանից տարանջատենք մի քանի կոմպոնենտներ։

Նախ, մենք կտարանջատենք Avatar-ը.

function Avatar(props) {
 return (
  <img className="Avatar"   src={props.user.avatarUrl}   alt={props.user.name}  /> );
}

Avatar-ը կարիք չունի իմանալու, որ արտապատկերվում է Comment-ի մեջ։ Դա է պատճառը, որ նրա prop-ին տվել ենք ավելի ընդհանուր անուն, այն է user, author-ի փոխարեն։

Մենք խորհուրդ ենք տալիս անվանել prop-երը component-ի տեսանկյունից, այլ ոչ թե այն կոնտեքստի, որում այն օգտագործվում է։

Այժմ, կարող ենք մի փոքր պարզեցնել Comment-ը։

function Comment(props) {
 return (
  <div className="Comment">
   <div className="UserInfo">
    <Avatar user={props.author} />    <div className="UserInfo-name">
     {props.author.name}
    </div>
   </div>
   <div className="Comment-text">
    {props.text}
   </div>
   <div className="Comment-date">
    {formatDate(props.date)}
   </div>
  </div>
 );
}

Հաջորդիվ, մենք կտարանջատենք UserInfo կոմպոնենտը, որն օգտագործողի անունից հետո արտապատկերում է Avatar։

function UserInfo(props) {
 return (
  <div className="UserInfo">   <Avatar user={props.user} />   <div className="UserInfo-name">    {props.user.name}   </div>  </div> );
}

Դա թույլ է տալիս մեզ էլ ավելի պարզեցնել Comment կոմպոնենտը։

function Comment(props) {
 return (
  <div className="Comment">
   <UserInfo user={props.author} />   <div className="Comment-text">
    {props.text}
   </div>
   <div className="Comment-date">
    {formatDate(props.date)}
   </div>
  </div>
 );
}

Փորձել CodePen-ում

Սկզբում, կոմպոնենտների տարանջատումը կարող է թվալ «անշնորհակալ» գործ, բայց բազմակի օգտագործվող կոմպոնենտների պալիտրա ունենալը կարդարացնի իրեն ավելի մեծ հավելվածներում։ Հիմնական սկզբունքն այն է, որ եթե ձեր UI-ի մի մասն օգտագործվում է բազում անգամներ (Button, Panel, Avatar) կամ բավականին բարդ է ինքն իրենով (App, FeedStory, Comment), ապա այն հարմար թեկնածու է բազմակի օգտագործման կոմպոնենտ դառնալու համար։

Prop-երը կարելի է միայն կարդալ (read-only)

Անկախ նրանից, թե ինչպես կհայտարարեք կոմպոնենտը` որպես ֆունկցիա, թե որպես կլաս, այն երբեք չպետք է փոփոխի իր prop-երը։

Դիտարկենք այս sum ֆունկցիան.

function sum(a, b) {
 return a + b;
}

Այսպիսի ֆունկցիաները կոչվում են «մաքուր»eng, որովհետև նրանք չեն փորձում փոխել իրենց մուտքային արժեքները և նույն մուտքային արժեքների դեպքում միշտ վերադարձնում են նույն արդյունքը։

Ի հակադրություն դրան, այս ֆունկցիան «մաքուր» չէ, որովհետև այն փոխում է իր մուտքային արժեքները.

function withdraw(account, amount) {
 account.total -= amount;
}

React-ը բավականին ճկուն է, բայց այն ունի մեկ խիստ կանոն.

Բոլոր React կոմպոնենտներն իրենց prop-երի նկատմամբ պետք է իրենց դրսևորեն որպես մաքուր ֆունկցիաներ

Իհարկե, հավելվածի UI-ը դինամիկ է և ժամանակի ընթացքում փոփոխվում է։ Հաջորդ բաժնում մենք կներկայացնենք նոր կոնցեպտ - «վիճակ»(state). State-ը թույլ է տալիս React կոմպոնենտին փոփոխել իր ելքային արժեքները ժամանակի ընթացքում` ի պատասխան օգտագործողի գործողություններին, ցանցային պատասխաններին և այլն` չխախտելով այս կանոնը։